Accademia Italiana della Cucina

Niet commerciële organisatie met als doel het beschermen van de tradities van de Italiaanse keuken. Je kunt je niet als lid opgeven, men moet daarvoor worden gevraagd.

De Accademia is op 29 juli 1953 opgericht door Orio Vergani samen met een vijftiental andere schrijvers, journalisten en uitgevers. Sinds augustus 2003 erkend als 'Istituzione Culturale della repubblica Italiana.'

Doelstelling van de Accademia Italiana della Cucina

Het doel is het beschermen van de tradities van de Italiaanse keuken door het promoten en zonodig aanzetten tot verbetering in Italië en in andere landen. De Accademia mag niet betrokken worden bij commerciële activiteiten en weigert iedere vorm van donatie inherent aan haar bijeenkomsten.

Voor het verkrijgen van de kwalificatie "Accademico" wordt een kandidaat uitgenodigd en via de Delegato voorgedragen. Hij moet een aanvraag daarvoor indienen via de Delegato bij de President van de Accademica. De kwalificatie van "Accademico" is niet te combineren met directe uitvoering van activiteiten in de Horeca.

De kandidaat moet erkend zijn voor zijn liefde en bekendheid met de oorspronkelijke en originele Italiaanse keuken.

De activiteiten van de nationale en Internationale Delegaties van de Accademia worden vermeld in het maandblad "L'Accademia" dat iedere Accademico toegezonden wordt. Hij ontvangt tevens jaarlijks de "Guida ai Ristoranti d'Italia" en het "Carnet degli Accademici" waarin alle Delegaties en Accademici genoemd worden.

Activiteiten van een delegatie

Tussen September en Juni worden minimaal eens per twee maanden gelegenheidsbijeenkomsten gehouden tussen de Accademici van een Delegatie. Deze bijeenkomsten dienen een cultureel e/o gastronomisch karakter te hebben. Zij kunnen door de Delegato ook opgedragen worden aan de verschillende Accademici. Zij of een buitenstaander verduidelijken op deze bijeenkomsten de bijzonderheid van het betreffende restaurant wat betreft de regio, de cultuur en de traditie van de doelstellingen van de Accademia. De bijeenkomsten beginnen en worden besloten met het luiden van de Delegatiebel, de aanwezige Accademici beoordelen en waarderen anoniem de genoten spijzen en dranken. Door of via de Delegato kunnen bovenstaande omschrijvingen doorgegeven worden aan het secretariaat in Milaan dat zorg zal dragen tot opneming in het maandblad "L'Accademia". De Delegato kan voorstellen doen bepaalde restaurants uit zijn regio op te nemen in de "Guida ai Ristoranti d'ltalia"